Modernisme

Maragall

Neix Maragall

1860

Es llicencia en dret

1888

Entra a formar part de la redacció de Diario de Barcelona (conservador).

1890

Es casa amb Clara Noble (amb qui tindra 13 fills).

1891

Publicacions de diversos assaigs claus pel Modernisme.

1891

Yxart i Sardà li publiquen com a regal de noces poesies originals i traduccions. La publicació de diversos assaigs serà clau per l’aparició del Modernisme.

Publica Poesies amb una marcada influencia vitalista nitzscheana.

1895

En aquesta època viatja a Madrid i coneix diversos intel·lectuals entre ells Unamuno.

Publica Visions i cants.

1900

És escolliot president de l'Ateu Barcelonès i llegeix un discurs.

1903

El discurs que llegeix és "L'elogi de la paraula" on formula la seva teoria poètica.

Publica "Les disperses"

1904

Publica "Enllà".

1906

Deixa de banda el vitalisme. Revisa"El comte Arnau"

Arran dels fets de la Semana Tràgica escriu alguns articles.

1909

Escriu articles com:"A Bareclona", "La ciutat del perdó", "L¡esglèsia cremada" en els quals exposa la gran responsabilitat que va tenir la burguesía catalana en aquests fets.

Fets històrics

Aparició de la revista "L'Avenç"

1881

1r període del Modernisme.

1892 - 1900

Incorporació de Jaume Brossa

1892

Primera festa de Cau Ferrat de Sitges.

1892

El corrent esteticista pren més relleu i te com a aglutinador de S.Russiñol. Els esteticistes es deixen més de banda i sota la infuència del simbolisme, formulen una literatura a base d'un veritable cule a l'art i a la bellesa. Les festes que es feien a Cau Ferrat de Sitges polaritzen aquest corren esteticiste anomenat "l'art per l'art" promogudes per Russiñol i servien sobretot per fer contactes entre artistes.

Avenç desapareix.

1893

Va desapareixer a causa del to anarquitzant que anava prenent aquista revista. ctitud regeneracionista: actitud hostil durant la societat del XIX i fa una exaltación de l'individualisme, tot i que en el fons, hi ha un desig de comprometre's amb la societat per tal de regenerar-la]

Segona festa de Cau Ferrat.

1893

Tercera festa de Cau Ferrat.

1894

Quarta festa de Cau Ferrat.

1897

Apareix Catalònia.

1898

A partir de l'aparició de Catalònia els dos corrents arriven a estabilitzar-se.

Cinquena festa de Cau Ferrat.

1898

2n període del Modernisme.

1900 - 1911

Iniciació de Joventut

1900 - 1906

Desapareix Catalònia.

1900

Es comença a impulsar un nou corrent estètic, el Noucentisme.

1906

Mort de Isidre Nonell.

1911

Final de Juventut

1911

Mort de Maragall

1911