HISTÒRIA D'ESPANYA/CATALUNYA 1931-1939

Main

EL BIENNI REFORMISTA

1931 - 1933

LES REFORMES REPUBLICANES
L'OPOCICÓ A LES REFORMES

LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA

1931 - 1932

eleccions municipals

LA CATALUNYA REPUBLICANA

1931 - 1933

LA GENERALITAT PROVISIONAL
L'ESTATUT D'AUTONOMIA DEL 1932
LES FORCES POLÍTIQUES
L'OBRA DE LA GENERALITAT

EL BIENNI CONSERVADOR

1933 - 1934

ELS GOVERNS DE DRETES
LES REVOLTES DE L'OCTUBRE DEL 1934

EL FRONT POPULAR

1934 - 1936

L'ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL

1936 - 1938

DEL COP D'ESTAT A LA GUERRA CIVIL
LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE

LES DUES ZONES ENFRONTADES

1936 - 1938

LA ZONA REPUBLICANA: LA REVOLUCIÓ SOCIAL
LA ZONA INSURRECTA: LA DICTADURA MILITAR

L'EVOLUCIÓ BÈL·LICA

1936 - 1939

EL DESENVOLUPAMENT DEL CONFLICTE

CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA

1938 - 1939