Heersers ten tijde van de Republiek (1477-1702)

Republiek

Karel V

1515 - 1555

Filips II

1555 - 1581

MP

1559 - 1567

Margaretha van Parma in de Nederlanden

A

1567 - 1573

Alva in de Nederlanden

WvO

1572 - 1584

Willem van Oranje stadhouder

Maurits

1585 - 1625

Maurits stadhouder

J.v.O.

1586 - 1619

Johan van Oldenbarneveldt raadpensionaris van Holland

T.B.

1609 - 1621

Twaalfjarig Bestand

F. Hendrik

1625 - 1647

Frederik Hendrik stadhouder

Willem II

1647 - 1650

E.S.T

1650 - 1672

Eerste Stadhouderloze Tijdperk

J.d.W.

1653 - 1672

Johan de Witt raadpensionaris van Holland

Rampjaar

1672

Willem III

1672 - 1702

Willem III stadhouder

T.S.T.

1702 - 1747

Tweede Stadhouderloze Tijdperk

Engeland

Hendrik VII

1485 - 1509

Hendrik VIII

1509 - 1547

Anglicaanse Kerk

1534

Eduard IV

1547 - 1553

Maria (Bloody Mary)

1553 - 1558

Elisabeth I

1558 - 1603

DvV

1596

Drievoudig Verbond (Republiek, Engeland en Frankrijk)

Jacobus I

1603 - 1625

Karel I

1625 - 1649

Cr.

1649 - 1660

Oliver Cromwell (Lord Protector) tot 1658, en Richard Cromwell tot 1660 staatshoofd van Republiek Engeland

Karel II

1660 - 1685

Willem III

1688 - 1702

Frankrijk

Lodewijk XI

1461 - 1483

Karel VIII

1483 - 1498

Lodewijk XII

1498 - 1515

Frans I

1515 - 1547

H. II

1547 - 1559

Hendrik II

Frans II

1559 - 1560

Karel IX

1560 - 1574

Bloedbruiloft

1572

Hendrik III

1574 - 1589

Hendrik IV (v. Navarra)

1589 - 1610

E.v.N.

1598

Edict van Nantes

Lodewijk XIII

1610 - 1643

Lodewijk XIV

1643 - 1715

Koningsschap

1661 - 1715