Fets importants des de els anys 1973-1992

Main

Assasinat Carrero Blanco

1973

Execució de Puig Antich

1974

Mort de Franco

1975

Primeres eleccions democràtiques

1977

Llei per la Reforma Politica

1977

Aprovació de la Constitució

1978

Primeres eleccions municipals

1979

Aprovació Estatut d'Autonomia

1979

Primeres eleccions al Parlament de Catalunya

1980

Cop militar 23-F

1981

PSOE guanya les eleccions

1989