Tidslinje for evolusjon

Viktige hendelser i jordas historie

Big bang

13,700,000,000 BC

Solsystemets opprinnelse

4,600,000,000 BC

Månen dannes

4,480,000,000 BC

Månen dannes antagelig etter en gigantisk kollisjon mellom protoplaneten Theia og jorden.

Det sene tunge bombartementet

3,900,000,000 BC

Dannelse av ozonlaget

580,000,000 BC - 540,000,000 BC

Eoner

Hadeikum

4,600,000,000 BC - 4,000,000,000 BC

Arkeikum

4,000,000,000 BC - 2,500,000,000 BC

Proterozoikum

2,500,000,000 BC - 542,000,000 BC

Fanerozoikum

542,000,000 BC - 0

Æra

Eoarkeikum

4,000,000,000 BC - 3,600,000,000 BC

Paleoarkeikum

3,600,000,000 BC - 3,200,000,000 BC

Mesoarkeikum

3,200,000,000 BC - 2,800,000,000 BC

Neoarkeikum

2,800,000,000 BC - 2,500,000,000 BC

Paleoproterozoikum

2,500,000,000 BC - 1,600,000,000 BC

Mesoproteozoikum

1,600,000,000 BC - 1,000,000,000 BC

Neoproteozoikum

1,000,000,000 BC - 542,000,000 BC

Paleozoikum

542,000,000 BC - 251,000,000 BC

Mesozoikum

251,000,000 BC - 65,500,000 BC

Kenozoikum

65,500,000 BC - 0

Periode

Kambrium

542,000,000 BC - 488,000,000 BC

Ordovicium

488,000,000 BC - 443,000,000 BC

Silur

443,700,000 BC - 416,000,000 BC

Devon

416,000,000 BC - 359,200,000 BC

Karbon

359,200,000 BC - 299,000,000 BC

Perm

299,000,000 BC - 251,000,000 BC

Trias

251,000,000 BC - 199,000,000 BC

Jura

199,000,000 BC - 145,000,000 BC

Kritt

145,000,000 BC - 65,500,000 BC

Paleogen

65,500,000 BC - 23,000,000 BC

Neogen

23,000,000 BC - 2,588,000 BC

Kvartær

2,588,000 BC - 0

Evolusjonære milepæler

De første prokaryoter

3,800,000,000 BC

Livets opprinnelse?

Arker og bakterier skiller lag

3,500,000,000 BC

Fotosyntese

3,000,000,000 BC

De første eukaryoter

1,850,000,000 BC

Første seksuelle reproduksjon

1,200,000,000 BC

Første flercellede organismer

1,200,000,000 BC

Første sopper (Fungi)

560,000,000 BC

Første svamper (Porifera)

550,000,000 BC