Tidslinje for evolusjon

Viktige hendelser i jordas historie

13,700,000,000 BC
4,600,000,000 BC
4,480,000,000 BC
3,900,000,000 BC
580,000,000 BC - 540,000,000 BC

Eoner

4,600,000,000 BC - 4,000,000,000 BC
4,000,000,000 BC - 2,500,000,000 BC
2,500,000,000 BC - 542,000,000 BC
542,000,000 BC - 0

Æra

4,000,000,000 BC - 3,600,000,000 BC
3,600,000,000 BC - 3,200,000,000 BC
3,200,000,000 BC - 2,800,000,000 BC
2,800,000,000 BC - 2,500,000,000 BC
2,500,000,000 BC - 1,600,000,000 BC
1,600,000,000 BC - 1,000,000,000 BC
1,000,000,000 BC - 542,000,000 BC
542,000,000 BC - 251,000,000 BC
251,000,000 BC - 65,500,000 BC
65,500,000 BC - 0

Periode

542,000,000 BC - 488,000,000 BC
488,000,000 BC - 443,000,000 BC
443,700,000 BC - 416,000,000 BC
416,000,000 BC - 359,200,000 BC
359,200,000 BC - 299,000,000 BC
299,000,000 BC - 251,000,000 BC
251,000,000 BC - 199,000,000 BC
199,000,000 BC - 145,000,000 BC
145,000,000 BC - 65,500,000 BC
65,500,000 BC - 23,000,000 BC
23,000,000 BC - 2,588,000 BC
2,588,000 BC - 0

Evolusjonære milepæler

3,800,000,000 BC
3,500,000,000 BC
3,000,000,000 BC
1,850,000,000 BC
1,200,000,000 BC
1,200,000,000 BC
560,000,000 BC
550,000,000 BC