Dansk-Historie

Dansk periode

Barokken

1600 - 1730

pyntet og kunstfærdig stil
dualisme
Vanitas motiver
enevældig konge
Thomas Kingo

Oplysningtiden

1700 - 1800

filosoffer
oplyst enevælde
borger klassen bliver større
samfundskritik og offentlig debat
Ludvig Holberg

Romantikken

1800 - 1870

Nationalisme
H.C. Andersen, NFS Grundtvig, SA Kierkegaard
nationalromantikken

Det moderne gennembrud

1870 - 1890

urbanisering
fagforeninger opstår
Georg Brandes, Darwin
Køn, klasse, kirke

Mellemkrigstiden

1918 - 1940

systemskifte
kanslergadeforliget
ekspressionisme

Modernisme

1945 - 1990

realisme - afspejler virkeligheden
modernisme - mere frihed til fortolkning og enkelthed

Millenium

1990 - 2010

eksperimenterende litteratur

Historie periode

Enevælden

1660 - 1800

1660: statskup: det enevældige arvekongedømme indføres
1665: Kongeloven
1668: Matriklen
1733: stavnsbåndet indføres
1788: stavnsbåndet ophæves

Demokrati og nationalisme

1800 - 1870

1814: den nye skolelov
DK må afstå Norge
1830: Stænderforsamlingerne
1849: Junigrundloven

Forfatningskamp og industrialisering

1870 - 1900

1877: Provisorisk finanslov
1899: september forliget
1901: første venstreregering
1903: indkomst skatten indføres
1905: det radikale venstre dannes

Mellemkrigstid

1918 - 1940

1915: grundlovsrevision
1920: påskekrisen
1933: kanslergadeforliget
1940: danmark besættes

Efterkrigstiden

1945 - 1989

1945: befrielsen
1949: DK NATO-medlem
1956: folkepension for alle indføres
1959: SF dannes
1962: omsætningsafgiften
1970: kommunalreform
1972: Danmark i EF
1973: jordskredsvalget

Globalisering

1990 - 2010

1992: nej til Maastricht-traktaten
1995: DF dannes
2001: nej til euroen
9/11

Vigtige Begivenheder

Landboreformerne

01/01/1788 - 01/02/1788

Grundloven

06/05/1849 - 06/06/1849

Systemskiftet

01/01/1901 - 01/02/1901

1. Verdenskrig

1914 - 1918

Kvinder får valgret

01/01/1915 - 01/02/1915

Genforeningen

01/01/1920 - 01/02/1920

Krakket på Wall Street

10/24/1929 - 10/25/1929

Kanslergade forliget

01/30/1933 - 01/31/1933

2. Verdenskrig

1940 - 1945

Danmark besættes

1940 - 1945

Jordskredsvalg og Oliekrise

01/01/1973 - 01/02/1973