Què succeïa en aquell moment a França?

l'Edat Contemporània Francesa

Revolució Francesa

1789 - 1799

I República Francesa

1792 - 1804

Cop d'Estat de Napoleó I

1804

Primer Imperi Francès

1804

Imperi de Napoleó I

1804 - 1814

Regnat de Lluís XVIII

1814 - 1815

Primera Restauració monàrquica Francesa

1814

Retorna Imperi de Napoleó I

1815

Segona Restauració Monàrquica Francesa

1815

Napoleó II exiliat, no governa

1815

Retorn Regnat Lluís XVIII

1815 - 1824

Regnat Carles X

1824 - 06/12/1830

Lluís XIX, no governa

1830

Enric V, no governa

1830

Regnat de Lluís-Felip I

1830 - 1848

Revolta

1830

II República Francesa

1848 - 1852

Revolta

1848

II Imperi Francès

1852

Imperi de Napoleó III

1852 - 1870

III República Francesa

1870 - 1940