Eesti taasiseseisvumine

1987-1991

Main

Fosforiidisõda

Mar, 1986

Juhtiv isik: Juhan Aare
Mõju: Kaevanduste rajamist ei toimunud.

Eesti Muinsuskaitse Selts

1987

Juhtivad isikud: Trivimi Velliste ja Villem Raam
Mõju: Pööras suurt tähelepanu oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele.

MRP Avalikustamise Eesti Grupp

Aug, 1987

Juhtivad isikud: Lagle Pareki ja Tiit Madisson
Mõju: Etendas olulist rolli edasisel organiseerumisel ja politiseerumisel.

Isemajandav Eesti

Sep, 1987

Juhtivad liikmed: Siim Kallas, Tiit Made, Edgar Savisaar, Mikk Titma.
Mõju: Sotsiaalsed pinged.

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei

1988

Juhtiv isik: Vello Väärtnõu
Mõju: Pöörati suurt tähelepanu oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele.

Ühispleenum. Eestimaa Rahvarinne.

Apr, 1988

Juhtiv isik: Edgar Savisaar
Mõju: Suur tähelepanu rahvuskultuuri olukorrale. Esimest korda toodi rahva ette sinimustvalge rahvuslipp.

Interliikumine

Jul, 1988

Juhtiv isik: Jevgeni Kogan
Mõju: Tööliste kaitse ja võimuhaaramine.

Laulev Revolutsioon

Sep, 1988

Juhtivad isikud: Vaino Väljas ja Rahvarinne
Mõju: Üleskutse omariikluse taastamiseks.

Suveräänsusdeklaratsioon

Nov, 1988

Juhtiv isik: ENSV Ülemnõukogu
Mõju: Muudatused ENSV põhiseaduses.

Kodanike komiteede liikumine. Eesti Kongress.

Jan, 1989 - Feb, 1990

Juhtivad isikud: Rahvas
Mõju: Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine.

Riigilippu heiskamine Pika Hermani tornis.

Feb, 1989

Juhtivad isikud: Rahvas
Mõju: 24. veebruar kuulutati iseseisvuspäevaks.

Balti kett

Aug, 1989

Juhtivad isikud: Rahvas
Mõju: Baltikumi probleemide teadvustamine.

NSVL tunnistas MRP salaprotokolli

Dec, 1989
  1. detsember

Eesti Vabariik

May, 1990
  1. mail nimetati Eesti Vabariigiks.

Sinimustvalge lipp nimetati ametlikuks riigilipuks.

Aug, 1990
  1. august

Iseseisvuse taastamine

Aug, 1991

Juhtivad isikud: Rahvas ja Ülemnõukogu
Mõju: 20. augustil taastati Eesti Vabariigi iseseisvus. Kaasnesid rahu ja vabadus.