Què succeïa en aquell moment a nivell estilístic?

Evolució dels corrents artístics

1700 - 1750
1750 - 1800
1800 - 1870
1800 - 1870
1870 - 1900
1870 - 1914
1900 - 1914