Què succeïa en aquell moment a nivell estilístic?

Evolució dels corrents artístics

Rococó

1700 - 1750

Neoclacissisme

1750 - 1800

Romanticisme

1800 - 1870

Manteniment Neoclacisisme

1800 - 1870

Impressionisme i postimpressionisme

1870 - 1900

La Belle Époque

1870 - 1914

Expressionisme, Fauvisme i Cubisme

1900 - 1914