Untitled timeline

Main

August Comte

01/19/1798 - 09/05/1857

Karl Marx

05/05/1818 - 03/14/1883

Jean-Gabril de Tarde

03/12/1843 - 05/13/1904

Georg Simmel

03/01/1858 - 09/28/1918

Émile Durheim

04/15/1858 - 11/15/1917

Maximilian Weber

04/21/1864 - 06/14/1920

El suïcidi

És un estudi sobre el suïcidi , però la gran novetat és que Durkheim considera aquest des del punt de vista de la taxa anual de suïcidis que hi ha en diversos països europeus des de la sisena dècada del segle XIX . Analitzant se n'adona que aquesta taxa anual acostuma a ser constant o amb canvis molt lleus al llarg de certs períodes . Igualment amb les guerres o les depressions econòmiques, les taxes augmenten . També se n’adona que la taxa de suïcidis és diferent en els diferents països i en les diferents comunitats. Moltes vegades les causes són socials i no pas individuals o psicològiques.