II República i Guerra Civil

Períodes

Govern provisional

1931 - 1932

II República

1931 - 1939

Bienni Reformista

1931 - 1933

Bienni Conservador

1933 - 1936

18-19 juliol: Punts forts a Pamplona, Sevilla, Castella-Lleó i part d'Aragó

1936

19 juliol: CasaJosé Gital arma les milícies

1936

17 juliol: Alzamiento Nacional

1936

Guerra Civil

1936 - 1939

els nacionals arriben a la mediterrania

1937 - 1938

Període d'ocupació del nord

1937

Període ocupació de Catalunya

1938 - 1939

Fi de la guerra

1939

Presidents de la República

President de la República: Niceto Alcalá Zamora

1931 - 1936

President de la República: Manuel Azaña

1936 - 1939

Presidents del govern

President del govern: Manuel Azaña

1931 - 1933

President del govern: Lerroux

1933 - 1935

President del govern: Santiago Casares Quiroga

1935 - 1936

Fets

Llei de retir de l'oficialitat

1931

Constitució de la segona república

1931

Eleccions que acaben amb la dictadura i marquen l'inici de la república

1931

F. Macià declara Republica Catalana dins la Federació de Repúbliques Ibèriques

1931

Proposta d'estatut (Estatut de Núria)

1932

Aprovació definitiva de l'estatut de Catalunya

1932

Cop d'estat de Sanjurjo

1932

Llei de congregacions

1933

Creació de la CEDA

1933

Lluís Companys declara la "República Catalana"

1934

Revolució d'Octubre del 34

1934

Triomf electoral del Front Popular

1936

Assassinat José Calvo Sotelo

1936

Alzamiento militar i inici de la guerra civil

1936

Creació Junta de Defensa Nacional

1936

Assassinat d'Andreu Nin

1937

Decret d'unificació

1937

Fets de maig de 1937 i ocupació de la Telefònica

1937

Tretze punts de Negrin

1938