Antikken

Antikken 800 fvt. - 500 evt.

0800 bc
0800 bc
0510 bc
0300 bc

Romerriget

0753 bc
0200 bc - 0100 bc
0073 bc
0060 bc
0044 bc
0027 bc
0031 ac
0079 ac
0082 ac
200
212
235 - 284
284 - 305
313
380
395
476

Den græske civilisation

0500 bc - 0400 bc
0500 bc - 0448 bc
0431 bc - 0421 bc
0430 bc - 0426 bc
0429 bc
0414 bc - 0404 bc
0404 bc
0336 bc
0334 bc - 0325 bc
0323 bc
0323 bc