Antikken

Antikken 800 fvt. - 500 evt.

Begyndende græsk kolonisation

0800 bc

Den græske kultur spredes til hele Middelhavsområdet.

Fremvækst af bystater i Grækenland

0800 bc

Reformer og revolutioner

0510 bc

De antikke bystaters politiske struktur ændres og demokratiske institutioner tager form i Rom og Athen.

Begyndende romersk ekspansion

0300 bc

Romerriget

Rom gundlægges af Romulus og Remus

0753 bc

Kraftig stigning i slaveantal

0200 bc - 0100 bc

Spartacus' slaveoprør

0073 bc

Alliance mellem Cæsar, Crassus og Pompeius

0060 bc

Cæsar myrdes

0044 bc

Romersk kejsertid begynder med Kejser Augustus

0027 bc

Fald i antallet af slaver

0031 ac

Med ekspansionens ophør fik man ikke flere slaver fra de erobrede områder.

Pompeii ødelægges af Vesuvs udbrud

0079 ac

Sulla bliver diktator i Rom

0082 ac

Opnår største udstrækning

200

Omfattede rent geografisk hele Sydeuropa, store dele af Mellemeuropa, Lilleasien, Mellemøsten og Nordafrika.

Alle får borgerret i romerriget

212

Givet af Caracalla

Uroligheder

235 - 284

23 forskellige kejsere prøvede på skift at holde sammen på riget, som var blevet ustabilt grundet bl.a. den stoppede ekspansion.

Reformer

284 - 305

Kejser Diokletian gennemfører omfattende reformer af hele administrationen.

Kristendommen tillades af Konstanstin den Store

313

Kristendommen bliver romersk statsreligion

380

Romerriget deles op i øst og vest

395

Vestroms sammenbrud

476

Den græske civilisation

Højdepunkt

0500 bc - 0400 bc

Den græske verden på sit højdepunkt. Det demokratiske Athen dominerede den græske verden.

Perserkrigene

0500 bc - 0448 bc

Den Peloponnesiske Krig

0431 bc - 0421 bc

Den første periode af Den Peloponnesiske Krig mellem Sparta og Athen.

Pest i Athen

0430 bc - 0426 bc

Perikles dør

0429 bc

Græsk politiker, general og leder af folkepartiet i Athen. Fik magten i 462 f.Kr. Leder af Athens demokrati.

Den Peloponnesiske Krig

0414 bc - 0404 bc

Anden periode af Den Peloponnesiske Krig.

Sparta besejrer Athen

0404 bc

Alexander den Store kommer til magten

0336 bc

Alexander den Store erobrer perserriget

0334 bc - 0325 bc

Alexander den Store dør

0323 bc

Hellenismen opstår

0323 bc

Alexander den Stores død medførte, at hans erobringer blev splittet op i en række nye statsdannelse i den østlige del af middelhavsområdet. Tre riger: Ptolemæerriget, Seleukideriget og Makedonien - ny blandingskultur, hellenismen.