graduation

Main

Theoretisch kader en plan van aanpak aanpassen

04/13/2014 - 04/17/2014

Mailen naar Meneer Calis

enquetes en interviews maken

05/13/2014 - 05/15/2014

Laten controleren door meneer Calis

Proefpresentaties

05/15/2014

Brussel

05/20/2014 - 05/23/2014

Brussel met de school!!

Uitwerking enquetes en interviews

05/20/2014 - 06/08/2014

enquetes en interviews afnemen

05/26/2014 - 05/30/2014

Ontvangen van cijferlijst

05/28/2014

Spannend!!!

Verwerken resultaten

06/02/2014 - 06/06/2014

aanbevelingschrijven/communicatieplan

06/08/2014 - 06/12/2014

Verslag laten controleren door Jonkhoff

06/13/2014 - 06/14/2014

Inleveren onderzoek mailen

06/15/2014

vóór 12uur smidags!!!!!!!!!

Feedback op conceptversie

06/17/2014

vóór 17:00

Digitaal inleveren van definitieve versie bij Calis

06/22/2014

vóór 12uur!!!!!!!

Terugkoppeling op presentatie

06/27/2014

vóór 13:00 uur !!!

Afstudeerverdediging

06/30/2014

Exacte indeling hoor je vrijdag 27juni