Tijdlijn schaalvergroting

Main

Gesprekken verschillende partners voor samenwerking

02/01/2014 - 08/01/2015

Keuze partners in nieuw schoolbestuur

08/01/2015

Onderhandelingen bestuursvorm

08/01/2015 - 07/01/2016

Onderhandelen domeinen van samenwerking

08/02/2015 - 07/01/2016

Beslissing bestuursvorm nieuwe schoolbestuur

07/01/2016

Opmaken organisatiestructuur

07/02/2016 - 07/01/2017

Uitschrijven procedures

01/01/2017 - 09/01/2017

Aanwerving bestuurders

01/01/2017 - 09/01/2017

Start schoolbesturen met bijzondere kenmerken

09/01/2017