A crise da Restauración

Acontecementos políticos

may 1906
07/16/1917
august 1917
november 1917 - march 1922
february 5 1919

Marrocos

07/19/1921 - 07/26/1921