Kings & Prophets_Helen

The United Kingdom

1050 BC - 1010 BC
1010 BC - 970 BC
970 BC - 930 BC

Kings of Judah / the Southern Kingdom

930 BC - 913 BC
913 BC - 910 BC
910 BC - 869 BC
873 BC - 848 BC
848 BC - 841 BC
841 BC
841 BC - 835 BC
835 BC - 796 BC
796 BC - 767 BC
792 BC - 740 BC
750 BC - 735 BC
735 BC - 715 BC
715 BC - 686 BC
697 BC - 642 BC
642 BC - 640 BC
640 BC - 609 BC
609 BC - 598 BC
609 BC
598 BC - 597 BC
597 BC - 586 BC
586 BC

Prophets in Judah / the Southern Kingdom

930 BC
905 BC
873 BC
853 BC
853 BC
852 BC
845 BC
796 BC
790 BC
750 BC
750 BC - 715 BC
740 BC - 701 BC
725 BC
700 BC - 600 BC
631 BC
630 BC - 620 BC
580 BC

Kings of Israel / the Northern kingdom

930 BC - 909 BC
909 BC - 908 BC
908 BC - 886 BC
886 BC - 885 BC
885 BC - 874 BC
885 BC
874 BC - 853 BC
853 BC - 852 BC
852 BC - 841 BC
841 BC - 814 BC
814 BC - 798 BC
798 BC - 782 BC
793 BC - 753 BC
753 BC - 732 BC
753 BC
752 BC - 742 BC
752 BC
742 BC - 740 BC
732 BC - 722 BC
722 BC

Prophets in Israel / the Northern Kingdom

915 BC
895 BC
875 BC - 848 BC
853 BC
848 BC - 797 BC
793 BC - 750 BC
784 BC - 722 BC
770 BC - 760 BC