Ewrop 1918-1945

Main

Cytundeb Versailles

1919

Almaen ddim yn cael cymryd rhan.
Colli trefedigaethau.
Byddin o 100,000 dynion.
Consgripsiwn yn cael ei wahardd.
Dim tanciau; awyrlu; llongau danfor; llongau dros 10,000 tunnellau a Llynges o 15,000 o ddynion.
Gwahardd Anschluss gyda Awstria.
Cymal 231 - Almaen gorfod cymryd cyfrifoldeb am ddechrau'r rhyfel.

Cynghrair y Cenhedloedd

1919

20au

Cytundeb Rapallo

1922

Cytundeb Washington

1922

Argyfwng y Ruhr

1923

Cynllun Dawes

1924

Cytundeb Locarno

1925

Yr Almaen yn ymuno a CyC

1926

Cytundeb Kellog-Briand

1928

Cynllun Young

1929

Cwymp Wall Street

1929

30au

Argyfwng Manchuria

1931

Cynhadledd Diarfogi

1932

Cynghadledd Lausanne

1932

Cytundeb Almaenig-Pwylaidd

1934

Ffrynt Stresa

1935

Argyfwng Abyssinia

1935

Cytundeb Llyngesol Eingl-Almaenig

1935

Ail-filwrio'r Rheindir

1936

Trobwynt.

Rhyfel Cartref Sbaen

1936

Eidal a'r Almaen - agosach fyth at ei gilydd - cytundebau. Gweddill Ewrop eu gelyniaethu.

Cytundeb Gwrth-Comintern

1936

Cytundeb echel Rhufain-Berlin

1936

Anschluss

1938

Hitler gwneud yn rhan o'r Reich ym Mawrth - torri telerau CV.
Cefnogi gan yr Eidal.

Sudeten/Tsiecoslofacia

1938 - 1939

Cynhadledd Pedwar Pwer - cytuno i Hitler gael y Sudeten - rhaid iddo cytuno i annibyniaeth weddill Tsiecoslofacia. Ennillodd y Sudeten.
Gorchfygwyd Tsiecoslofacia ar 15fed o Fawrth, 1939.

Cytundeb Munich

1938

Gwarant Eingl-Ffrengig i Pwyl

1939

Ymosodiad ar Wlad Pwyl

1939

Medi 1af - Prydain a Ffrainc cyhoeddi ryfel ar 3ydd o Fedi.

Cytundeb Almaenig-Sofietaidd

1939

Cytundeb Dur

1939

Pearl Harbour

1941

Rhyfel dechrau o ddifi pan ymosododd Siapan a phan gyhoeddodd Hitler ryfel ar UDA.
Ffurfiwyd Gynghrair Fawr - amcanion y dair wlad yn wahanol iawn.

40au