CATALANISME

Períodes

Catalanisme cultural

1830 - 1870

Catalanisme polític

1870 - 1925

Crisi restauració

1898 - 1931

La Mancomunitat

1907 - 1925

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Fets concrets

Recuperació jocs florals

1859

1r congrés catalanista

1880

Formació de centre català

1882

2n congrés catalanista

1883

Memorial de greuges

1885

Valentí Almirall escriu "lo catalanisme"

1886

Formació Lliga de Catalunya

1887

Missatge a la reina regent

1888

Formació Unió catalanista

1891

Bases de Manresa

1892

Candidatura dels quatre presidents

1901

Formació Lliga Regionalista

1901

Fets del cu-cut!

1905

Formació Solidaritat Catalana

1906 - 1909

Setmana tràgica

1909

Formació UFNR

1912

Eleccions de 1931 i inici de la 2a república

1931