ETA: la banda armada

Cronologia de la seva activitat

1959
1968
1973
1987
1987
1991
1995
1998
2001
2004
2006
2006
2010
2011