Nicholas II - 1894-1905

Main

Rhyfel Rwsia-Japan

1904 - 1905

Aflonyddwch cymdeithasol ar ol i Rwsia colli

Chwyldro 1905

1905

Streiciau yn St.Petersburg a Moscow yn Ionawr a Chwefror.
Lenin galw am streic gyffredinol yn Hydref - 200,000 gweithwyr.
Gweithwyr ethol Sofietau/cynghorau i reoli streiciau - Sofiet St.Petersburg cael ei ffurfio gan Trotsky.
Pleidleisio dros cynrychiolwyr i'r sofietau hefyd.
Tsar gwynebu argyfwng - llunio Maniffesto Hydref.

Sul y Gwaed

January 1905

Tad Gapon + 200,000 o weithwyr gorymdeithio i'r Balas Gaeaf.
Tsar wedi ffoi - saethodd milwyr y Tsar - lladd 96 - anafu 333.

Duma

October 1905

Creu Duma o dan Maniffesto Hydref.
Duma wedi'i ethol ar gyfer y pobl - sefydliad llywodraethol gyda pwerau i greu deddfau.
Trydydd Duma 1907:
Tsar newid system bleidleisio.
Cyfoethocaf hefo 2/3 o'r pleidleisiau - gwleidyddion Ceidwadol y Tsar yn cael ei hethol i'r Duma ac felly'n llwgr.

Rhyfel Byd Cyntaf

1914 - 1917

Duma a'r Tsar yn gefnogol i'r rhyfel.
1915 - Duma yn cau tra bod y Tsar yn y rhyfel.
Nid oes arweiniad clir - mynd yn wael - dim digon o arfau na gweithwyr yn Rwsia.
Cyflenwadau bwyd rhedeg allan - prisiau'n codi.

Llywodraeth Dros Dro (Ll.D.D)

February 1917

Duma yn cyfarfod 27 Chwefror – sefydlu LlDD – rheoli nes etholiadau.
Arweinydd - Kerensky
Sofiet Petrograd yn cyfarfod hefyd – sofietau cychwyn ffurfio dros Rwsia.
GRYM DEUOL – sofiet Petrograd dod yn rhan o LlDD Alexander Kerensky, chwydroadwr Sosialaidd yn han o’r ddau ac yn bont.
Tsar yn ILDIO Fawrth 2il – teyrnasiad teulu Romanv dod i ben ar ol 304 mlynedd.

Chwyldro Chwefror

02/23/1917

Prinder bwyd ac anhrefn.
Streicio – pobl eisiau cyflogau a gwell amodau.
Dros 90,000 streicwyr.
26 Chwefror dros 250,000.
Arlywydd Duma yn rhybuddio’r tsar – tsar mynnu bod nhw’n cael ei glirio.
27 Chwefror – milwyr gwrthod saethu protestwyr – heddlu yn gwneud dim.
Protestwyr mynnu bod y Duma yn cymryd llywodraeth.

Rhyfel Cartref

1918 - 1921

Haf 1918 pobl yn dioddef newyn – colli Ukraine (grawn) yng Nghytundeb Brest-Litovsk.
Gweithwyr diwydiannol yn gadael trefi – effeithio’r economi.
Pawb yn dioddef – ffactorau fel bwyd yn golygu gwrthwynebiad gan chwydroadwyr sosialaidd.
Ceisio cymryd grym oddi ar y comiwnyddion.
Ceisio cynnal gwrthryfel i dymchwel Bolsieficiaid ym Moscow ond yn methu – ymuno a’r gwynion.
Gwrthwynebiad yn lledaenu – sawl gwrthryfel yn Rwsia.
Admiral Kolchak yn sefydlu byddin gwyn.

Chwyldro Hydref

October 1918

Lenin yn dychwelyd eto – cyhoeddi ei bod yn amser chwyldro.
24-25 Hydref cipiodd Petrograd, gorsaf rheilffordd a’r gyfnewidfa ffon.
Ymosododd ar y LlDD yn y Balas Gaeaf – arestiodd aelodau.
Lenin cyhoeddi bod Llywodraeth Bolsieficiaid yn cael ei creu – neb wir yn gweithredu yn ei erbyn.