FRANQUISME I (1939-1975)

Principal

Llei de repsponsabilitats polítiques

1939

El Franquisme

1939 - 1959

nacionalisme

1939 - 1945

Guerra mundial

1939 - 1946

Lleis fonamentals

1939 - 1947

Fi de la Guerra civil

04/01/1939

llei de repressió del comunisme

1940

Divisió Azul i creació de l'IN

1941

Llei constitutiva de les corts

1942

Aïllament internacional

1945 - 1952

Fuero de los Españoles

1945

Nacionalcatolicisme

1946 - 1959

Condemna de l'ONU

1946

Primeres vagues obreres

1947

Exclusió de l'OTAN

1949

Ingrés a l'UNESCO

1950

Vaga de tramvies a Barcelona

1951

Reconeixement internacional

1952 - 1959

Fi del racionament

1952

Acords amb els EUA i la Santa Seu

1953

Ingrés a l'ONU

1955

Primeres revoltes estudiantils

1956

Devaluació de la pesseta

1957

Llei de principios del movimiento

1958