Marie - Danmark

Main

Ugifte kvinder over 25 år myndige

1857

Højre dannet

1866

Industrialiseringen

1870 - 1920

Venstre dannet

1870

Socialdemokratiet dannet

1871

Kvinder kan tage studentereksamen

1875

Kvinder får valgret

1915

Begge ægtefæller har samme myndighed over børnene

1922

Juridisk ligestilling mellem kønnene

1925

Danmarks besættelse

1940 - 05/05/1945

Danmarks befrielse

05/05/1945

Danmark medlem af NATO

1949