Siw - Danmarks udvikling

Main

Industrialisering

1870 - 1920

Omlægning fra kornproduktion til animalsk produktion

1870

Det første socialistparti blev dannet

1871

Venstre kom til magten

1901

Økonomisk krise

1933

Danmark besat

1940 - 1945