Jose, helene, julie og amalie

Jose, helene, julie og amalie

Industrialiseringen

1840 - 1910

Freden

1864

Danmark bliver en nationalstat

Første socialistparti dannet

1871

Udvandring

1880 - 1895

120.000 danskere udvandrede til Amerika

Bønderne opretter andelsmajeri

1882

bønderne opretter andelsslagteri

1894

Venstre kom til magten

1901

Over halvdelen af danske arbejdere medlem af fagforening

1910

1. Verdenskrig

1914 - 1918

Kvinder fik stemmeret

1915

Den store krise

1930 - 1940

heil hitler

1930

2. Verdenskrig

1939 - 1945

Danmark besat af tyske tropper

1940

Danmark bliver medlem af NATO

1949

Kvinder kunne tager studenter eksamen

1975