Emil, Viktor og Frederik

Main

Freden

1864

DK bliver en nationalstat

Kvindekampen

1870 - 1930

Kvinder kæmpede for samme rettigheder som mænd

Det første socialistiske parti dannet

1871

Kvinder kan tage studentereksamen

1875

Kvinder kunne bestemme over deres egen økonomi

1880

Udvandring til Amerika

1880 - 1895

Industrialisering satte gang i en omfattende vandring fra land til by (urbanisering). 120.000 danskere udvandrede til Amerika

Venstre kom til magten

1901

1. Verdenskrig

1914 - 1918

Kvinder får stemmeret

1915

Økonomisk krise i USA

1930

Økonomisk krise i DK

1933

2. Verdenskrig

1939 - 1945

DK blev besat af tyskerne

1940 - 1945