Det morderne danmark 1870-1960 Kristine, Simone, Tanja

Main

Dansk konge måtte afstå 1/3 af sit areal og 40% af sine indbyggere

1864

Det morderne Danmark

1870 - 1960

Europæiske marked blev oversvømmet af korn fra Ruland og USA

1870

Imperialismen

1870 - 1914

Kvinderne kunne tage studentereksamen

1875

Gifte kvinder kunne bestemme over egne penge

1880

Bønder oprettede andelsslagterrier

1894

1. Verdenskrig

1914 - 1918

Kvinder fik stemmeret

1915

USA deltog i krigen mod Tyskland

1917

Ægtefæller fik samme myndighed over børnene

1922

Ligestilling mellem kønene

1925

Verden blev ramt af økonomisk krise

1930

Krisen bliver et problem for Danmark

1933

2. Verdenskrig

1939 - 1945

Danmark besat af tyske tropper

1940

DK medlem af det militære samarbejde NATO

1949

Venstre og det konservative folkeparti i regering sammen for første gang

1950

bønder oprettede andelsmejerier

1982