Det Kalla Kriget

Periodisering

Början

feb 1945 - jun 1950

Het konflikt

jun 1950 - oct 1962

Dentente - Upptining

dec 1962 - jan 1977

Det andra kalla kriget

jan 1977 - 1985

Början på slutet

1985 - 11/9/1989

Slutet

10/11/1989 - 12/31/1991

USA

Kennans Long Telegram

feb 1946

Churchills Järnridåtal

mar 1946

Truman-doktrinen föds

2/12/1947

USA ska stödja "majoriteten emot minoriteter". Med detta avses att USA kommer att kämpa emot kommunismen med alla tänkbara medel.

Marshall planen introduceras

jun 1947

X Article

jul 1947

McCarthyism

1949 - 1954

Kommunister förföljs i USA.

Sovjet

Stalin gör anspråk på flottbas i Turkiet.

aug 1946

Storbritannien meddelar att de drrar sig ur Grekland.

feb 1947

COMINFORM

sep 1947

Sovjet tvingas att svara på Marshall hjälpen.

Europa

Inbördeskrig i Grekland

1945 - 1949

I kriget slogs kommunister emot högerauktoritära styrkor. Stalin och Sovjet vågade inte fullt ut ge sig in i konflikten men från väst var man rädda att Grekland skulle falla till Sovjetblocket. Det finns alltså en arena att vara osams på.

Pragkupp

feb 1948

Kommunistena i Tjeckoslovakien genomför en statskupp med starkt stöd av Stalin. Sovjetunionen bevisar att Free Europe - deklarationen från Jalta är inget annat än tomma ord.

Berlinblockad

jun 1948 - may 1949

Västtyskland bildas

sep 1949

Östtyskland bildas

oct 1949

Asien

Världen

Jaltakonferensen

feb 1945

Potsdamkonferensen

jun 1945 - aug 1945

Atombomb över Hiroshima

8/6/1945

Atlantpakten (NATO) bildas

apr 1949

Sovjetunionens första kärnvapen

8/29/1949

Kina blir kommunistiskt

10/1/1949

President i USA

Franklin D Roosevelt (dem)

jan 1932 - apr 1945

Harry S Truman (dem)

apr 1945 - jan 1953

Dwight "Ike" Eisenhower (rep)

jan 1953 - jan 1961

John F Kennedy (dem)

jan 1961 - 11/22/1963

Lyndon B Johnson (dem)

11/22/1963 - jan 1969

Richard M Nixon (rep)

jan 1969 - aug 1974

Gerald Ford (rep)

aug 1974 - jan 1977

Jimmy Carter (dem)

jan 1977 - jan 1981

Ronald Reagan (rep)

jan 1981 - jan 1989

George Bush (rep)

jan 1989 - jan 1993

Bill Clinton (dem)

jan 1993 - jan 2001

George W Bush (rep)

jan 2001 - jan 2009

Barack Obama (dem)

jan 2009 - jan 2013

Diktator i Sovjetunionen

Josef Stalin

1928 - mar 1953

Nikita Chrusjtjov

sep 1953 - oct 1964

Leonid Brezjnev

oct 1964 - nov 1982

Jurij Andropov

nov 1982 - feb 1984

Konstantin Tjernenko

feb 1984 - mar 1985

Michail Gorbatjov

mar 1985 - dec 1991