Principals innovacions de la Segona Revolució Industrial

Siderúrgia

1866
1879

Química

1863
1867
1884
1899
1907

Energia

1859
1869
1879
1884

Transports i Comunicacions

1876
1876
1888
1890

Imatge i So

1877
1877
1888
1895

Construcció

1867
1869
1879
1914