Principals innovacions de la Segona Revolució Industrial

Siderúrgia

Electròlisi de l'alumini (1866)

1866

Forn elèctric Siemens (1879)

1879

Química

Sosa (1863)

1863

Dinamita (Nobel) (1867)

1867

Seda Artificial (1884)

1884

Aspirina (Bayer)

1899

Baquelita (1907)

1907

Energia

Pous de petroli (1859)

1859

Dinamo (1869)

1869

Bombeta (Edison) (1879)

1879

Primera central elèctrica (1884)

1884

Transports i Comunicacions

Màquina d'escriure (Remington) (1876)

1876

Telèfon (Alexander Graham Bell) (1876)

1876

Pneumàtic (1888)

1888

Telegrafia sense fils (Marconi) (1890)

1890

Imatge i So

Fonògraf (Edison) (1877)

1877

Micròfon (Edison) (1877)

1877

Pel·lícula fotogràfica (Kodak) (1888)

1888

Cinematògraf (Lumière) (1895)

1895

Construcció

Formigó (1867)

1867

Canal de Suez (1869)

1869

Primer gratacel a Chicago (Home Insurance Building) (1879)

1879

Canal de Panamà (1914)

1914