Línia de temps 1r ESO

Main

PREHISTÒRIA

Paleolític inferior

2500000 b.c - 100000 b.c

Paleolític mitjà

100000 b.c. - 40000 b.c.

Palelític Superior

40000 b.c. - 9000 b.c.

Neolític

9000 b.c. - 3000 b.c.

EDAT DELS METALLS

4000 BC

Escriptura

3000 b.c.

Stonehenge

2400 b.c

VALL DE LA FEMOSA

GRUPS CAÇADORS I RECOL·LECTORS

300000 BC

POBLATS NEOLÍTICS

6500 BC

MINFERRI: POBLAT DE L'EDAT DELS METALLS

2000 Bc - 1650 Bc

MESOPOTÀMIA

PRIMERES CIUTATS ESTAT

5000 b.c

ESCRIPTURA PICTOGRÀFICA

4000 B.C

ESCRIPTURA CUNEÏFORME

2900 b.c

Rei Hammurabi: Codi d'Hammurabi

1792 b.c - 1750 b.c

Porta d'ixtar, Babilonia

580 b.c

EGIPTE

Imperi Antic

2700 b.c - 2050 b.c

Piràmide de Kefren

2494 b.c

Imperi Mitjà

2050 b.c - 1570 b.c

Imperi Nou

1570 b.c - 715 b.c

Tutankamon

1325 b.c

Decadència

715 b.c - 30 b.c