Den kolde krigs afslutning

Main

ny verdensorden

1917

sammenbrug af kommunistisk samfundseksperiment

Sovjet henter støtte

1950 - 1960

støtte for sin egen økonomiske udvikling

Sovjet får ontrol over østerupæiske stater

1950

Stalin død

1953

Våbenkapløb kulminere

1980 - 1985

Vpbenkapløbet kulminere
alle i verden var indraget i eller påvirket af konflikten ml stormagterne

1 fase

1985 - 1989

sovjet ville ændre deres forhold til vesten. havde interesse i nedrustningsområdet

ny omlægning af sovjetisk politik

1985

Gorbatjov indledte ny indenrigs-og udenrigspolitik. viste sig at blive mere radikalt

første topmøde siden 1979

1985

møde mellem Gorbatjov og præsident Reagon i Geneve

Gorbatjov bryder med fundamentale dogmer

1985 - 1989

2 fase

1989 - 1991

sovjetsledelse mister kontrol over den politiske situation
folk vil have mere frihed og det kunne de ikke kontorlere

Juni, Topmødediplimatiet (Gorbatjov og Bush)

1989 - 1993

topmøde i Washington

sovjetiske generalsekretær og præsident

østerupæiske herredømme smuldrer

1989

Sovjetunionen eksisterer ikke længere

1991