History

Main

ANTIKEN

3000 B.C - 500

Homeros

700 B.C - 600 B.C

Illiaden, Odyssén

Sapfo

630 B.C - 570 B.C

Vislyriker från Lesbos

Euripides

480 B.C - 406 B.C

Platon

427 B.C - 347 B.C

Filosof, författare, matematiker

"Idé-lära, formlära"

Aristoteles

384 B.C - 324 B.C

Filosof

fysik,metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etik, biologi, zoologi, historia

Alexander den store

300 B.C

Hellenismen

Horatius

100 B.C - 0 B.C

"Ars poetica"

Västroms fall

476

MEDELTIDEN

500 - 1500

Kyrkan - monopol

Högmedeltiden

1000 - 1350

Ståndsamhället infördes och ekonomisk tillväxt

Digerdöden

1350 - 1500

Guthenberg

1400 - 1468

Tryckarkonsten

RENÄSSANSEN

1400 - 1600

"pånyttfödelsen" (Italien) Antika källor blir intressant

"Birth of Venus"

1486

Sandra Botticelli

"The last supper"

1500

Leonardo Da Vinci

Ikonoklasm

1500

bildförstörelse

"Mona Lisa"

1503

Leonardo Da Vinci (paragone)

"The sistine chapel"

1508 - 1512

Michelangelo

Tycho Brahe

1546 - 1601

Shakespeare

1564 - 1616

Monteverdi

1567 - 1643

oratoria

BAROCKEN

1590 - 1700

överväldiga effekter

Bernini

1598 - 1680

"Den heliga teresas extas"

Första tidningen i Europa

1609

30åriga kriget

1618 - 1648

europa

"Nightwatch"

1642

Rembrandt

Newton

1642 - 1727

äpplet föll

Bach

1685 - 1750

UPPLYSNINGEN

1690 - 1790

Lessing

Första allmänna bibliotek

1731

Grundat av Benjamin Franklin

Walter Scott

1771 - 1832

Författare, "Ivanhoe"

Byron

1788 - 1824

poet, england

ROMANTIKEN

1790 - 1890

realismen, naturalismen, impressionismen

skönhetsdyrkan, naturvetenskap

balett, opera, teater, musik, bildkonst

(bilder med ljus, William Turner)

Wagner

1813 - 1883

Musikdramatiker, berättande musik, enhetsidealet

Första fotot

1814

Joseph Niepce

FÖRMODERNISM

1857 - 1909

Record player

1877

Thomas Edison

Einstein

1879 - 1955

Picasso

1881 - 1973

"Cykeln"

"Om arternas uppkomst"

1893

Charles Darwin

"The Scream"

1893

Edward Munch , expressionism

Första radiosändningen

1898

HÖGMODERNISM

1909 - 1930

"Fontän"

1917

Duchamp,"konst vara allt möjligt", ready mades

"Water lillies"

1920

Franska impressionisten Claude Monet

Warhol

1928 - 1987

konceptkonstnär

(SEN)MODERNISM

1930 - 1945

expressionismen, futurism, kubism, dadaism, surrealism

"Människans medvetande och undermedvetande"

POSTMODERNISM

1945 - 2013

estetiserat vardagsliv

intertextualitet

konstruktion(gör om gamla verk)

gränsöverskridningar

"Untitled film stills"

1979

Cindy Sherman