Inkluze

Inkluze MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Analýza

12/31/2013

MI: Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků

Analýza

12/31/2013

MI: Zpracování kvantitativní a kvalitativní analýzy systému vzdělávání AP.

KONFERENCE

03/04/2014 - 03/05/2014

1/3 Nástavbové kurikulum (50h)

04/30/2014

Doplňkové kurikulum AP

04/30/2014

Realizováno 32 kurzů + 640 proškolených osob

06/30/2014

Prosinec 2013 - 1
Leden 2014 - 7
Únor - 4
Březen - 5
Duben - 5
Květen - 7
Červen – 3

Obecná metodika práce AP

07/31/2014

Průřezové metodiky AP

07/31/2014

Metodika práce AP (stupně vzdělávání)

07/31/2014

10 plánovaných kurzů DVPP

08/01/2014 - 08/31/2014

Počet proškolených osob – odhad 820 MI

08/31/2014

1xMI Kurz DVPP

08/31/2014

5 plánovaných kurzů DVPP

09/01/2014 - 09/30/2014

10 plánovaných kurzů DVPP

10/01/2014 - 10/31/2014

5 plánovaných kurzů DVPP

11/01/2014 - 11/30/2014

Metodika tvorby kurzů + učebních textů

12/01/2014 - 12/31/2014

Akreditovaný vzdělávací program AP

12/31/2014

3 plánované kurzy DVPP

01/01/2015 - 01/31/2015

Text Katalogy + Metodiky SZn

01/26/2015

2 plánované kurzy DVPP

02/01/2015 - 02/28/2015

2 plánované kurzy DVPP

03/01/2015 - 03/31/2015

4 plánované kurzy DVPP

04/01/2015 - 04/30/2015

Návrh metodiky vedení AP

04/20/2015

Počet proškolených osob – 1300 plán/odhad 1400 MI

04/30/2015

65/72 ověřených kurzů DVPP

04/30/2015

Závěrečná hodnotící zpráva a doporučení

05/01/2015 - 05/31/2015

DVPP v oblasti inkluze

Vložení zákl. metodik na portál projektu

05/18/2015

Hotové metodiky DVPP

06/01/2015

Návrh systému zajištění DVPP pro ikv

06/01/2015

Konference

06/10/2015

Tisk a distribuce Metodik+Katalogu

06/22/2015

Návrh systému financování AP

06/30/2015

KA 01+02 Katalogy

Katalogy

07/01/2013 - 08/31/2014

W1

10/02/2013
  1. workshop Katalogů: koncepce Katalogu

W2

11/04/2013
  1. workshop Katalogů Vytváření zadání autorům. Připomínky stylistika.

porada ČvT

12/04/2013

W3

12/15/2013
  1. workshop Katalogu: precizace (zadání autorům)

Psaní metodik

02/01/2014 - 04/30/2014

1. korektura K

02/01/2014 - 02/15/2014

Korektura Katalogu

2. korektura K

04/01/2014

Korektura Katalogu

1. korektura M

05/01/2014 - 05/15/2014

Korektura Metodiky

W AP+Katalogy

05/25/2014

Návrhy vedení AP + příklady

W Návrhy vedení AP

05/25/2014
  • příklady dobrého vedení

W AP+Katalogy

08/22/2014 - 08/31/2014

Zaškolení metodiků ve čtyřech krajích

Sladění systém financování + Katalogy + Standard

09/21/2014 - 09/30/2014

Tisk Katalogu + Metodik

01/30/2015 - 04/30/2015

Recenze

03/02/2015 - 03/31/2015

KA 03 Ověření a vydání Katalogů

Oslovování škol

04/01/2014 - 06/30/2014

Společné pro Katalogy a AP: hledání škol a AP k ověření.

Ověření Katalogů

04/01/2014 - 06/30/2015

Interní test K+M

06/16/2014 - 06/30/2014

Interní testování katalogů a metodik

Ověřování Katalogu

09/01/2014 - 01/15/2015

KA 04 Standardy AP

Standardy AP

07/01/2013 - 12/31/2014

Vytváření návrhu standardu AP

W1

10/14/2013
  1. workshop AP: koncepce Standardu

W2

12/02/2013
  1. workshop: zadání autorům Standardu

Psaní Standardu

12/29/2013 - 04/30/2014

W3

03/16/2014
  1. workshop: Připomínkování Standardu od autorů.

1. připomínky

06/30/2014 - 08/08/2014

Zapracování připomínek

08/10/2014 - 08/23/2014

Sladění systém financování + Katalogy + Standard

09/21/2014 - 09/30/2014

2. připomínky

10/01/2014 - 11/30/2014

Zapracování připomínek

12/01/2014 - 12/13/2014

Finalizace Standardu

12/14/2014 - 12/31/2014

ČvT + UPOL

Odborné recenzování Standardu

01/01/2015 - 01/31/2015

KA 05 Ověření sítě vedení AP

Oslovování škol

04/01/2014 - 06/30/2014

Společné pro Katalogy a AP: hledání škol a AP k ověření.

Ověřování sítě vedení

04/01/2014 - 04/30/2015

Ověřování metodického vedení AP.

W Katalogy + AP

05/25/2014

Návrhy vedení AP + příklady dobré praxe

W AP+Katalogy

05/30/2014

Návrhy vedení AP + příklady

Ověření sítě vedení AP

09/01/2014 - 01/15/2015

* návrhu metodického vedení

01/21/2015 - 04/20/2015

KA 06 Metodiky vedení AP

Metodika vedení AP

11/01/2013 - 02/28/2015

* tým

12/15/2013 - 01/15/2014

Psaní metodik AP

01/16/2014 - 07/31/2014

W AP+Katalogy

08/22/2014 - 08/31/2014

Zaškolení metodiků ve čtyřech krajích

Ověřování metodik

09/01/2014 - 01/16/2015

KA 07 Systém vzdělávání AP

Systém vzdělávání AP

07/01/2013 - 12/31/2014

Analýza systému vzdělávání

09/01/2013 - 12/31/2013

Tvorba kurikula

01/01/2014 - 02/28/2014

???

Doplňkové kurikulum

02/01/2014 - 04/30/2014

AP + DVPP

Akreditovaný vzdělávací program AP

08/01/2014 - 12/31/2014

KA 08 Návrh systému financování

Analýza financování AP

06/1/2014 - 08/31/2014

Návrh systému financování

06/01/2014 - 06/30/2015

W Brainstorm

09/21/2014

Analýza systému financování v modelovém kraji.

Sladění systém financování + Katalogy + Standard

09/21/2014 - 09/30/2014

W finance

10/30/2014

W finance

11/16/2014

W finance

12/15/2014

Tvorba finálního návrhu

01/01/2015 - 04/20/2015

Externí hodnocení

01/01/2015 - 01/23/2015

W externí evaluace

02/16/2015

W připomínky

03/16/2015

W připomínky

04/20/2015

Zpracování připomínek + finalizace

04/21/2015 - 06/21/2015

KA 09 Tvorba modulů DVPP

Akreditace 1 kurz - 2. vlna

02/01/2013 - 02/28/2013

Uzávěrka pro podání akreditací kurzů.

Tvorba kurzů DVPP 1. část

07/01/2013 - 04/30/2014

Akreditace 12 kurzů - 1. vlna

10/01/2013 - 10/31/2013

Podání kurzů k akreditaci na MŠMT.

Akreditace 5 kurzů - 3. vlna

05/01/2014 - 05/31/2014

Akreditace 3 kurzů - 5. vlna

08/01/2014 - 08/15/2014

Doplňkové kurikulum

09/01/2014 - 09/30/2014

AP + DVPP

Online brožura DVPP

09/01/2014 - 09/30/2014

Pilotní ověření d.kurikula

10/01/2014 - 12/31/2014

Analýza vzdělávacích potřeb

12/01/2014 - 12/31/2014

Zapracování evaluací do kurzů

01/01/2015 - 06/30/2015

KA 10 Ověření modulů DVPP

Ověřování kurzů DVPP

12/13/2013 - 04/30/2015

Závěrečná hodnotící zpráva

03/16/2015 - 05/31/2015

DVPP z oblasti inkluze