EL CATALANISME POLÍTIC: PRECEDENTS, APARICIÓ I EVOLUCIÓ ENTRE 1833-1931.

Catalanisme cultural

Oda a la pàtria de Carles Aribau

1833

La Renaixença

1833 - 1901

Proposta de Joaquin Rubió i Ors per recuperar el català

1844

Jocs florals

1859

Cant coral

1891

Catalanisme polític

Federalisme

1868 - 1881

Primer congrés Catalanista

1880

Progressistes

1881 - 1890

Creació centre català

1882

Segon congrés Catalanista

1883

Míting de la llotja

1885

Memorial de Greuges

10/03/1885

Lo catalanisme

1886

Lliga de Catalunya

1887

Missatge a la Reina Regent

1888

Campanya de defensa del dret civil

1889

Conservadors

1890 - 1902

La tradició catalana

1890

Unió catalanista

1891

Les bases de Manresa

1892

Lliga Regionalista

1901

Lliga regionalista

1902 - 1931

Llei de jurisdiccions

1906

Solidaritat catalana

1907

Mancomunitat de Catalunya

1914 - 1925

Creació estat català

1922

ERC

1931 - 1936