Untitled timeline

Konger

Frederik I

1471 - 1533

Christian II

1481 - 1559

Christan III

1503 - 1559

Kongers regeringstider

Christian II

1513 - 1523

Styrkede bønder+borgere, men fordi han tabte så meget mod svenskerne, kunne de alligevel ikke lide ham.

Frederik I

1523 - 1533

Christian II's farbror

Christian III

1534 - 1559

Rigsrådet

Afskediger Christian II og vælger Frederik I til konge

1523

Rigsrådet afskedigede ham i 1523 og sagde, det var fordi han havde overtrådt håndfæstningen.

Begivenheder

Christian II samler hær i Holland og går i land i Norge

1531

Han samler en hær i Holland med hjælp fra den tyske kejser Karl V for at få kongemagten tilbage.

Chr. II fængsles i Sønderborg Slot til sin død

1531

Da han får frit lejde til at komme til Kbh og forhandle, men det bliver brudt og han fængsles.