La restauració Borbónica

Regnats

Apareixeran els moments més importants políticament de la restauració borbònica.

Regnat de Alfons XII

1875 - 1885

El rei Alfons XII tindrà un paper molt important com àrbitre polític. El seu paper polític va ser molt actiu i assegura el torn pacífic donant estabilitat al sistema.

La restauració borbònica

1875 - 1931

Es va restaura la monarquia borbònica després del Sexenni a Espanya. Cánovas del Castillo va fer un nou sistema polític que es fonamentava en l'alternança en el poder de dos grans partis (el conservador i el liberal).
La restauració va durar des de el 1875, el pronunciament de Martínez Campos, fins 1931, proclamació de la Segona República.

Primera part de la restauració

1875 - 1898

Va des del pronunciament de Martínez Campos fins a la Guerra hispanoamericana i, posteriorment, pèrdua de les colònies espanyoles de Filipines i Cuba.
Durant la primera part de la restauració el torn polític canviarà vuit vegades començant amb el torn del partit conservador i acabant amb el partit liberal.

Regència de Maria Cristina

1885 - 1902

La regència de Maria Cristina va ser consolidada amb un règim constitucional i parlamentari encara que no hi va tenir molt d'èxit en grans parts d'Espanya.

Segona part de la Restauració

1898 - 1931

La pèrdua de les últimes colònies espanyoles, Cuba i les Filipines, va fer caure la Restauració en una crisi política i moral important fent plantejar canvis modernitzadors de la vida social i política espanyola.
Durant aquest període el torn del govern va canviar divuit cops entre el partir liberla, partit conservador, govern de concetració, la dictadura de primo de Rivera i Berenguer.

Regnat de Alfons XIII

1902 - 1931

Després dela Regenica de Maria Cristina, Alfons XIII, el seu fill, va cumplir la majoria de edat per poder governar al 1902, i el seu regnat va acabar al 1931 amb la caiguda de la monarquia i la proclamació de la Segona República.

Canvis de Govern

Apareixeran els moments més importants políticament i de la monarquia de la restauració borbònica.

Pronunciament de Martínez Campos

12/1874

Conservador (Cánovas)

1875 - 1881

Liberals (Sagasta)

1881 - 1884

Conservador (Cánovas)

1884 - 1886

Liberals (Sagasta)

1886 - 1890

Conservadors (Cánovas)

1890 - 1893

Liberals (Sagasta)

1893 - 1895

Conservadors (Cánovas)

1895 - 1898

Liberals (Sagasta)

1898 - 1899

Conservadors (Silvela)

1899 - 1901

Liberals (Sagasta)

1901 - 1903

Conservadors (Sivela/Maura)

1903 - 1905

Liberals (Montero Ríos/Moret)

1905 - 1907

Conservadors (Maura)

1907 - 1910

Liberals (Moret/Canalejas/Romanones)

1910 - 1914

Conservadors (Dato)

1914 - 1916

Liberals (Ramones/García Prieto)

1916 - 1917

Descomposició del sistema

1917 - 1923

Conservadors (Dato)

1917 - 1918

Govern Conentrat (G. Prieto/Maura)

1918 - 1919

Liberals

12/1918 - 04/1919

Conservador (Maura/Dato)

04/1919 - 1922

Govern concetrat

1922 - 03/1922

Liberals (G. Prieto)

03/1922 - 09/1923

Dictadura Primo de Rivera

09/1923 - 1930

Berenguer

1930 - 1931

Altres problemes

Guerra dels deu anys

1875 - 1878

Guerra iniciada al 1868

Constitució del 1876

1876

Pau de Zanjón

1878

Pau que es va firmar després de la guerra dels deu anys.

Guerra Chiquita

1879 - 1880

libertat de premsa

1883

de Càtedra i d'expressió.

Pacte del Prado

1885

Per la mort d'Alfons XII.

Llei d'associacions

1887

Abolició de l'esclavitud en cuba

1888

Periode de violencia anarquista

1893 - 1897

Grit de Baire

1896

Guerra hispano americana

04/1898 - 08/12/1898

Tractat de la Pau de Paris

12/1898

Tancament de caixes

1899

Forta protesta a catalunya fent el tancament de caixes i donant lloc a una vaga general a Barcelona.

Setmana tràgica de Barcelona

07/26/1909 - 08/02/1909

La Mancomunitat de Catalunya

1914 - 1925

Constitució de 1914

1914

Crisis de 1917

1917

trienni bolxevic

1918 - 1921

Pistolerisme

1919 - 1923

Desastre d'Annual

1921

Societat

Tots els esdeveniments socials que hi van haver durant la restauració borbònica.

Canvi d'idees al primer sindicat català

1874
  • L'internacionalisme revolucionari (Marxista).
  • L'apoliticisme anarquista.

Fundació dels Socialistes

1879

Pablo Iglesias va fundar el PSOE, de caracter revolucionari però amb un programa de reformes socials.

Creació Anarquistes

1881

Organització en la Federació de treballadors de la Regió Espanyola.

Divisió del partit

1883

Divisió entre anarcosindicalistes i anarcocomunistes pels fets de la "Mano Negra"

Creació Camba de Comerç

1886

Fundació de UGT

1888

Fundació de UGT com a sindicat generalista i en teoria inpedendent del partit.

Doment del Treball Nacional

1889

Processos de Montjuïc

1896

Gran vaga obrera a Barcelona

1902

Nova legislació social

1904 - 1919

1904- regula el dia festiu setmanal (el diumenge)
1906- Inspecció de treball.
1908- Creació dels tribunals.
1909 - s'aprova llei de vagues i es crea intituto nacional de previsión.
1912 - Es prohibeix el treball nocturn de la dona.
1919 - S'aconsegueix la jornada laboral diària de 8h i setmanal de 48hores.

Solidaritat Obrera

1907

Creació de l'organització per anarquistes i forces del moviment obrer català.

Creació CGT

1910

Confederació General del Treballador d'ideologia anarquista i revolucionària.

CNT

1911

Es crea el sindicat CNT (Condeferació Nacional del Teballador) a partir del CGT.

Econòmia i Demogràfica

Fracàs de la revolució industrial a Espanya

1874 - 1898

Expansió de l'explotació de les mines

1874 - 1914

La febre d'or

1875 - 1898

Crisi agrícola

1875 - 1901

Crisi del sector vitivinícola. Al 1879 la fil·loxera a Catalunya.

Primera comunicació telefònica entre Barcelona i Girona.

1877

Neix a Catalunya la indústria metal·lúrgica

1880

Apareció de La vanguardia

1881

Arribada de l'elctricitat a l'enllumenat públic a Madrid

1885

Arribada l'electricitat a l'enllumenat públic a Barcelona

1887

Cánovas estableix un aranzel elevat

1891

Augment deute públic per la perdua de les últimes colònies

1898 - 1900

Primer tramvia elèctric a Barcelona

1899

Recuperació ràpida de l'econòmia

1900 - 1914

Pujada de l'aranzel pel govern liberal

1906

Augment en la recepció d'immigrats a Catalunya

1911

Subministrament durnat la 1º Guerra mundial de productes industrials i agraris

1914 - 1919

Crisi tras la fi de la guerra

1919 - 1923

Petita disminució de la natalitat i millora esperança de vida

1920

estabilitat economica

1923 - 1929

Creació de la CTNE

1924

Augment de la Població en Madrid i Barcelona

1930