Història dels plàstics amínics

Main

Rouelle -Descobriment de la urea com a component de l'orina.

1773 - 1774

Wöler- Sintetització de la urea a partir d'elements inorgànics.

1827 - 1828

J.Liebig- Primera descripció de la Melamina.Fabricació de resines MF.

1834 - 1935

k. Hölzer de Göttingen- Estudi de la reacció UF donant lloc a una resina

1884 - 1885

F. Pollak- Producció de la tècnica del plàstic UF

1920 - 1923

Inici comercialització de les primeres resines de moldejat

1938 - 2013

Desenvolupament de mescles de plàstics amínics com la MPF

1957 - 2013