Untitled timeline

Main

Antiken

600 bc - 500 ad

Demokrati - Aten

300 bc

Ceasar dog

0044 bc

Jesus föds

0 bc

Pompeii

79 ad

Religionen kom till

300

Romarriket splittras

395 ad

Äldre medeltiden

500 ad - 1000 ad

Mohammed

600

Feodalssamhället

700

Första samhället

Högmedeltiden

1000 ad - 1300 ad

Senmedeltiden

1300 ad - 1500 ad

Upptäckarna

1500 - 1600

Renässansen

1500 - 1600