Første fase i jødeudryddelsen 1933-1938

Main

I sommeren blev SPD og KPD sat ud af spillet

1933

Var ved brug af illegale og legale metoder

1. April jødernes butikker,varer og tjenesteydelser boykottes af Hitler

1933

20 Januar. Nazisternes magt overtagelse

1933

Starten af marts, første antisemitiske bølge over Tyskland

1933

Fastslået at ikke-ariere var mennekser

1933

Juli - Kom der en lov der gjorde det muligt at tvangsterilisere mennsker

1933

af racehygiejniske grunde

7 april - Genoprettelse af Berufsbeamtentum

1933

Jøderne blev frataget deres indflydelse på kultur og erhverslivet

1934

Blev det forbudt for jøder at bade offentligt sammen med ariere

1935

Nazisterne fik ansvaret for politikken mht. det jødiske spørgsmål

1938