Examensarbete takttavlor

Main

skriva gruppregler

08/26/2013 - 08/30/2013

kontakta företag

08/26/2013 - 10/08/2013

göra enkät

09/04/2013 - 09/11/2013

skriva på rapporten

09/08/2013 - 11/17/2013

Besök Bring

09/09/2013 - 09/10/2013

sammanställa resultat

09/16/2013 - 10/09/2013

Besök Väderstadverken

09/27/2013 - 09/28/2013

presentation förstudie

10/01/2013 - 10/02/2013

analysera,dra slutsats

10/10/2013 - 11/10/2013

förbereda presentation

11/11/2013 - 11/26/2013

förbereda opponering

11/18/2013 - 11/26/2013

rapport klar

11/18/2013 - 11/19/2013

presentation

11/26/2013 - 11/27/2013