Den Kalde Krigen

Main

Jaltakonferansen

02/04/1945 - 02/11/1945

Churchill, Roosevelt og Stalin samlet på slutten av andre verdenskrig. Møtet varte fra 4. - 11. februar 1945.
De ble enige om hvordan Tyskland skulle bli delt mellom de tre stormaktene.

Harry S. Truman president

04/12/1945 - 01/20/1953

Truman ble president. Truman og Stalin stolte ikke på hverandre.

Potsdamkonferansen

07/17/1945 - 08/02/1945

Hvordan det okkuperte Tyskland skulle administreres og organisering mellom de forskjellige landene

FN Opprettes

10/24/1945

Forente Nasjoner ble opprettet

Marshallhjelpen

1947

Marshall fikk en plan om å gi utstyr og penger til oppbyggingen av Europa. Alle europeiske land fikk tilbud om hjelp. Til 1952 hadde 16 land takket ja til tilbudet. De mottok 17 milliarder dollar fra USA.

Trumandoktrinen

03/12/1947

Truman la frem en erklæring der han fastslo at USA skulle hjelpe land som var under kommunistisk innflytelse

Kommunistkuppet i Tsjekkoslovakia

1948

Berlinblokaden

06/24/1948 - 05/12/1949
  1. juni 1948 blokkerte Sovjet veier, kanaler og jernbanelinjer til de tre vestlige sektorene av Berlin.

NATO

1949

De vestlige skapte NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Sovjet's første atombombe

1949

Som en følge av dette ble NATO skapt

KoreaKrigen

06/25/1950 - 07/27/1953

Japan mistet Korea i 1945. Nord ble kommunistisk og Sør ble støttet av USA

Stalin dør og Khrusjtsjov tar over

1953

Stalin død

03/05/1953

Stalin døde. I 1956 tok ettefølgeren hans

Vietnamkrigen

1954 - 1975

Startet da NFL-geriljaen (støttet av Nord-Vietnam) gikk til angrep på Sør for å få Vietnam under Kommunistisk styre

Warszawapakten

06/05/1955 - 07/01/1991

Militærallianse mellom Sovjet og land som var i østblokken i Europa

Suezkrisen

1956

Storbritannia, Frankrike og Israel angriper Egypt

Fidel Castro leder på Cuba

1959 - 2008

Han var statsminister 1959-1976 og President fra 1976-2008

JFK president

1961 - 1963

John F.Kennedy president. 22. november 1963 ble han skutt og drept.

Juri Gagarin

04/12/1961

Juri Gagarin første mann rundt jorden

Berlinmuren

08/13/1961 - 11/09/1989

Menneskene i DDR (den østlige delen av Tyskland) dro over til BRD (den vestlige delen). Dette ville ikke Stalin ha noe av så han bygde Berlinmuren.

Cubakrisen

10/16/1962 - 10/28/1962

Amerikansk etterretning finner langdistanseraketter på Cuba. Rakettene var Sovjetiske. Kennedy lagde en blokade rundt Cuba. Sovjetiske skip lastet med raketter kjørte mot Cuba, men snudde rett før de brøt blokaden.

Apollo 11

07/21/1969

Neil Armstrong første mann til å gå på månen.

Sovjet rykker inn i Afghanistan

1979 - 1989

Sovjet rykket inn i Afghanistan og dro ut i 1989

Mikhail Gorbatsjov

1985 - 1991

Han var generalsekretær fra 1985-1990 og president fra 1990-1991. Gorbatsjov bidro til Sovjets splittelse og fikk derfor Nobels fredspris i 1990

Sovjet oppløst

1991

Sovjetunionen ble oppløst