Den kalde krigen

Main

Den kalde krigen

Potsdam

1945

Potsdam – 17. Juli 1945: Potsdamkonferansen ble holdt på Cecilienhoff slott i Potsdam, Tyskland, fra 17. juli til 2. august 1945. Deltakernasjoner var Sovjet, Storbritannia ogUSA, de tre største og mektigste av de seirende allierte som nettopp hadde slått aksemaktene. De tre landene ble representert av Josef Stalin, generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti, Winston Churchill og Clement Attlee, statsministre i Storbritannia og Harry S. Truman, president i USA.

FN opprettes

1945

1945.et lyspunkt i den kalde verden var FN, som ble dannet i 1945. Alle verdens selvstendige land kunne bli medlem av FN, og her skulle man arbeide for å sikre fred.

Japan overgir seg

1945
  1. August overgir Japan seg i andre verdenskrig

Russland VS Japan

1945
  1. August Russland(sovjet) erklærer krig mot Japan

Første atombombe!

1945
  1. August 1945 bomber USA Hiroshima og Nagasaki . -Atombombing

Yaltakonferansen

1945

Fra 4-11 Februar 1945.• Jaltakonferansen var et ukeslangt møte fra 4. til 11. februar 1945 – tre måneder før den andre verdenskrig var over iEuropa – mellom statslederne i USA (Franklin D. Roosevelt), Storbritannia (Winston Churchill) og Sovjetunionen (Josef Stalin). Møtet var en fortsettelse av det tidligere møtet i Teheran, og ble brukt til å koordinere de tre stormaktenes krigsinnsats mot Tyskland under andre verdenskrig.

Marshall planen

1947

Marshall-planen: Planen til Marshall gikk ut på å låne bort penger til landene i Vest-Europa slik at de kunne bygge opp landene sine. Landene måtte da utelukke seg selv for kommunisme

sovjet tar over Tsjekkoslovakia

1948

Februar 1948 tar kommunistene (sovjet) over Tsjekkoslovakia.

Berlinblokaden

1948 - 1949
  1. Juni 1948 -Berlin blokkerte for de fleste. Eneste vei inn er med fly. Slutt 12. Mai 1949

DDR og DRB

1949

DDR =( Deutsche Demokratische Repbulik)
BRD = ( Bundesrepublik Deutchland)
NATO = ( North Atlantic Treaty Organization)
Alle opprettet i 1949

Comecon

1949 - 1991

Comecon var en økonomisk samarbeidsorganisasjon for en rekke kommunistland med Sovjetunionen i spissen.

Bonn hovedstad i Vest- Tyskland

1949 - 1990

Bonn fungerte som Vest-Tysklands provisoriske hovedstad og regjeringssete i perioden 1949–1990.

NATO

1949

Nato opprettet!. Vestmaktene operetta NATO (North Atlantic Treaty Organization) den 4. April 1949.

Første atombombe til Sovjet

1949

Septermber 1949 sprenger sovjet sin første atombombe

Koreakrigen starter

1950 - 1953

Juni 1950 starte Koreakrigen.
Korea delt i to!
Juli 1953 ender Korea krigen

Terrorbalansen

1950 - 1985

Begge landene hadde så mange våpen at de skulle skremme den andre. Den som angrep sto i fare for å bli utslettet i et motangrep=terrorbalanse

Stalin død

1953

1953: den sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde brått 73 år gammel. Men den kalde krigen fortsatte.

Vietnamkrigen

1954 - 1973

Vietnam fransk koloni. Kommunistisk leder, Ho Chi Minh. Hadde krevd selvstendighet siden 1945.
Génevekonferansen i 1954 delte Vietnam i to. Nord ble kommunistisk, mens Frankrike fortsatt
skulle styre i Sør. Meningen var at det skulle holdes frie valg etter to år. USA var redd for at
kommunismen skulle vinne og gikk derfor inn og støttet antikommunister i sør. De fryktet
dominoteorien

Warszawapakten

1955 - 1991

Mai 1955 Warszawapakten opprettet.
Pakten går ut på å forsvare Øst-Europa

Sputnik 1

1957

Første Sovjetiske satelitt sendt opp.Sputnik var den første kunstige satellitten i bane rundt jorden. Den ble skutt opp av sovjetunionen 4.okotber 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden, og ble da kalt "sputniksjokket". Sovjet viste med dette at landet hadde raketter som kunne rekke USA, og oppskytingen av Sputnik 1 ble startskuddet for det såkalte "romkappløpet" mellom USA og Sovjetunionen

FNL

1960

Frigjøringsfronten i Vietnam

uenighet om slutten Den kalde krigen

1962

Enkelte mener at den kalde krigen var over etter Cuba-krisen i 1962, mens andre igjen snakker om tre kalde kriger: 1947–53, ca. 1959–62 og 1979–ca. 1986. Etter 1990 har det vært vanlig å karakterisere hele perioden fra ca. 1945 til ca. 1990 som den kalde krigen.

Cubakrisen

1962

1962: Cuba krisen. Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba (Sukker). Sovjet kjøper sukkeret. Sovjet installerer atom raketter på Cuba. USA sender ut krigsskipene og setter de foran Cuba og venter på Sovjet. USA truer med å bombe øya hvis de ikke fjerner atom rakettene. Sovjet trekker seg tilbake i siste liten og de fjerner atombombene på Cuba, men da måtte USA trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir fortsatt kommunistisk. En tredje verdenskrig ble unngått. Cubakrisen var i tretten dager!

Apollo 11

1969

Apollo 11 var en amerikansk romekspedisjon, en del av Apollo-programmet, som sendte de første menneskene til månen. Oppskytingen fant sted ved Kennedy Space Center den 16. juli 1969, og landingsfartøyet landet på månen den 20. juli 21:17:40, norsk tid. Seks og en halv time senere, 21. juli 03:56 norsk tid, tok Neil Armstrong de første steg på månen.
Dette var svært viktig for USA, ettersom de ikke var ute med satelitt i verdensrommet.

Sovjet VS Afghanistan

1979

1979: Sovjetunionen angrep Afghanistan. En krig de til slutt tapte. Mange sovjetiske soldater døde.

våpenkappløpet over

1985

Mikhail Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen. Han ville gi innbyggerne større frihet. Men selv om friheten ble større så ble økonomien dårligere for folk flest. Streiker og uroligheter spredde seg.
Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan, startet forhandlinger om nedrustning av atomvåpen, noe som førte til langt bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Det ble slutt på det voldsomme våpenkappløpet. Den kalde krigen var over.

Berlinmuren falt

1989

I 1989 brøt det kommunistiske systemet sammen i alle østeuropeiske land, det ene etter det andre. Berlin muren ble revet og Tyskland var igjen samlet. Berlin ble den nye hovedstaten.

Sovjet og Tyskland

1991

Sovjetunionen ble oppløst. I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.

Jugoslavia

1992

Jugoslavia går i oppløsing.