Untitled timeline

Main

Postdam

1945

-Nytt møte etter Tysklands Kapitulasjon
-17. juli
- Anstrengdt klima
-USA's Truman stolte ikke på Stalin
-Stalin stolte ikke på Truman
-Mye grunnet atombombene over Hiroshima og Nagastaki

Japan mister Korea

1945

Japan mister Korea
delt ved 38. breddegrad
- Nord ble kommunistisk
- Sør ble støtter av USA- diktatur

Trueman doktrinen og Marshall planden

1947

Trueman- doktrinen
- Alle land skal beskyttes mot kommunisme
Marshall- planen
- Økonomisk hjelp til Vest- Europa

Okkupasjonen av Tsjekkoslovakia

1948
  • Store protester mot invasjonen av Tsjekkoslovakia
  • Føret til at Stallin oppretter en blokade av Berlin
  • Luftbro eneste forsyningsveg

Tyskland deles

1949
  • BRD (Bundesrepublikk Deutchland- Vest Tyskland)
  • DDR (Deutche Demokratsche Republik - Øst Tyskland)
  • Berlin deles i fire sektorer
  • Fransk, Britisk, Amerikansk og sovjetisk sektor

Vestmaktene NATO opprettes

1949
  • North Atlantic Treaty Organization

Oppretter Comecon

1949

Økonomisk sammarbeid i øst

Nord- Korea angriper

1950

Kin il Sung (støttet av Mao og stalin)
- Trumandoktrinen slår inn

Warszawa- pakten

1955

-Forsvarsalliansa for Øst- Europa

Berlinmuren

1961

- Påbegynt 13. august 1961