Den Kalde Krigen

Main

Kommunistjakt USA

1944

Mc Kartney

Sovjett bomber Japan

1945

Motstandere
uvenner, nektet å gi seg etter 2.ww. Bomber usa
14.august gir de seg fra andre verdenskrig.

Jalta og Potsdamkonferanse

1945

17.juli. på Jaltakonferansen bestemte Stalin, Churtchill og Roosevelt bestemte at:
Østeuropeiske land skulle ha frie valg
FN opprettes for å forhindre kriger
Tyskland og Berlin skulle deles i fire
Sovjet med i krig mot Japan

postdam 17. juli 1945
Anstrengt klima
Truman og Stalin stolte ikke på hverandre, mye pga atombombingen på Nagasaki og Hiroshima.

USA blander seg inn i Gresk borgerkrig

1946 - 1949

USA og SotrBretania støtter Greske myndiheter og demoktater
Når krigen er slutt vinner usa til seg Hellas inn i Nato og blir demokratisk.

Jernteppe talen

1946

Churchill holder sin tale om hvordan han ivl gripe inn jerngerp på øst Europa.
om sovjet er demokratisk i øst og usas side o vest som er demokrater

Trumandoktinen og marshallhjelpen

1947

Trumandoktinen= USA skal hjelpe alle land som Sovijetunionen prøver å få Sosialistiske(president i usa)
Marshallhjlepen= lånte ut penger til land som trengte å bygge opp militæret. da fikk USA penger for at dem kjøpte våpen av dem og i tillegg renter på lånet.
også for at Tyskland ikke skulle få lyst på hevn igjen

Berlinblokaden og kommunistkuppet i Tjekoslovakia

1948

Store demonstrasjoner i mot invasjon i Tjekoslovakia
Førte til at Stalin opprettet en blokade i Berlin og luftbro ble den eneste løsningen. 24.juni satte Stalin opp Berlinmuren for å sulte i Vestberlin, men det var heller han som sultet.

Jugoslavia brøt med Sovjet i

1948

Atomvåpen testes ut

1949

Sovjettunionen prøver å sprenge et atomvåpen som var den første kjernefysiske bomben 29.august

Nato dannes

1949

Usa lager Nato for at alle landene som er medlem i nato må hjelpe de landene i europa som blir angrepet.
Står for North Atlantic Treaty Organization.

BRD og DDR

1949

Bundesrepublik Deutchland – Vest-Tyskland)
(Deutche Demokratsche Republik) – Øst-Tyskland
Forkortelsen for øst og vestberlin

Comecon opprettes

1949

økonomisk sammarbeid i øst

Koreakrigen

1950 - 1953

Delt ved 38 breddegrad
Nord= komunistisk
Sør= diktatur støttet av USA

Kim ll Sung (støttet av stalin go Mao) angfriper i 1959
truman doktrinen slår inn
Krigen starter 2.juni 1950 og varte til 27.juli 1953

Stalin død

1953

Stalin blir skutt

Warzawapakten dannes

1955

Som Nato bare for Svjett og kommunististiske østauropeiskeland

SUEZ krigen

1956

SUEZ kanalen ligger ved Egypt.
De britiste styrkene, ut av Egypt, fordi angrep på området.

Flere opprør mot Stalin

1956

Polen 1956 – opprør
Ungarn – 1956 – store kamper

Oppstarten i Ungarn

1956

Romsjokket

1957

Sovietunionen fikk Gagarin til å bli den første mannen i rommet
Sputniksjokket- den førster sattelitt

Cuba revulosjon

1959

Ny leder i Cuba

Berlinmyren blir bygd

1961

For å splitte brelin i øst og vdest
Vest kunne besøke Øst ikke motsatt
Komunisten styrte Østbrelin
13. augustus

Cubakrisen

1962

Fidel Castro tar makten i 1959,Sosialist
USA innfører handelsblokade, vil ikke kjøpe mer tobakk og sukker
Castro søker hjelp hos Sovjet
USA prøver å hjelpe regimet
the bayof pigs faiiiiilll

Vietnamkrigen

1965 - 1975

Usa trekker ut i 1973

SALT avtalen 1

1972

Sojetunionen invaderer afganistan

1979

usa og 60 andre land

SALT avtalen

1979

Avtalen ikke ratifisert

Glasnost og perestrojka

1985

Lederen av sovijettunionen, Michail , lanserte begrepene.
Glasnost=åpenhet for politiske spørsmål, frihet itl innbyggerene, et viktig steg
reformere økonomien=Perestrojka

Det gigg ut åp at det var lov å kritisere regjeringen
og butikker kunnne få større tuvalg og rimelige priser

Berlinmuren rives

1989

Dette regnes som slutten av den kalde krigen.
Sovjetunionen ut av afganistan
Og Berlin blir depublikk

Soviettunionen blir oppløst

1991

Litvienko død.

2006

Litvinenko blir fogiftet i London

Russland trekker seg fra våpen avtalen

2007

Russland trekker seg fra en europeisk våpen avtale.