comitatus

Bachiensis

Vid

1074

Bihariensis

bihárska župa

Achus

1138

Saliensis

zalánska župa

Martinus

1138

Sumuginensis

šomoďská župa

Thebaldus

1111

Nonae

ninská župa v dnešnom Chorvátsku

Jurislavus

1201

Thumusiensis

temešvárska župa
http://asztrorege.blogspot.sk/2010/04/comites-de-timis.html
1214 v listine
A. Ch. 1214. Boleslaus, Episcopus Vaciensis, Praeposituram de Lelesz munifice dotat, Andrea Rege confirmante.

Hetze

1214

târnavský

spomína sa v knihe Dejiny Rumunska na str. 46; prvýkrát je spomínaný v roku 1214; http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumbr%C4%83veni