Tysklands historia

Epoker

Splittrat Tysk Romerskt Rike

843 AD - 1700 AD

Österrike / Preussens framväxt

1700 AD - 1815 AD

Maktkam Pr vs Ö

1815 AD - 1871 AD

Kejsartiden

1871 AD - 1918 AD

Weimar republiken

1919 AD - 1933 AD

Hitlertyskland

1933 AD - 1945 AD

Det delade Tyskland

1945 AD - 1990 AD

Enskilda viktiga händelser

Karl den Stores rike delas i Verdun

843 AD

Religionsfreden i Augsburg

sep 1555

Trettioåriga kriget

1618 AD - 1648 AD

Fredrik Wilhelm I - Preusseriets födelse

1713 AD - 1740 AD

Fredrik den stores reformer

1740 AD - 1786 AD

Polens delning

1795 AD

Wienkongressen

1815 AD

De över 400 "riken" som existerat under det tyskromerska riket ombildades till 38 stater. Preussen fick en framträdande roll i norra delen av området.

Tullunion bildas med Preussen

1834 AD - 1871 AD

Österrike uteslöts från tullunionen. Preussen industrialiseras i raskt takt, mycket tack vare tullunionen. Ekonomiskt samarbete gör att det kostar att starta krig emot en handelspartner. Det är alltså en stark enande kraft, och Preussen leder Tullunionen.

Frankfurt-parlamentet

mar 1848

Tyskland enas i Spegelsalen i Versailles

Jan 1871

Bismarck avgår

1890 AD

Anfallet mot Belgien

sep 1914

Verdunstriderna inleds

feb 1916

Mikael-offensiven inleds

mar 1918

Österrike-Ungern kapitulerar

9/24/1918

Ludendorff meddelar att kriget är slut

9/29/1918

9 Nov - Republiker utropas

11/9/1918

Eldupphör

11/11/1918 11:00 am

Versaillesfreden

6/28/1919

Ruhr-området ockuperas av Fr och Be

jan 1923

Hyperinflation

jul 1923 - dec 1924

Ölkällarkuppen

nov 1923

Börskraschen på Wallstreet

oct 1929

Hitler utnämns till Rikskansler

1/30/1933

Riksdagshusbranden

2/27/1933

Kz-lägret Dachau öppnas.

3/22/1933

Raslagar

1935 AD

Berlinolympiaden

1936 AD

Münchenöverenskommelsen

sep 1938

Kristallnatten

11/9/1938

Molotov-Ribbentrop pakten

8/23/1939

WW2 börjar

9/3/1939

Operation Barbarossa inleds

6/22/1941

Kriget slut i Europa. Västs datum

5/8/1945

Sovjetisk segerdag.

5/9/1945

Berlinblockaden

jun 1948 - may 1949

DDR bildas

oct 1949

Uppror bland arbetarna i Östberlin

6/17/1953

Berlinmuren

aug 1961 - nov 1989

Kennedys Ich bien ein Berliner

jun 1963

R A F

1970 AD - 1977 AD

Ostpolitik

1970 AD - 1975 AD

Muren öppnas

11/9/1989

Tyskland återförenas

10/3/1990