Βυζαντινή Ιστορία.

Main

Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα.

146 bc

Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας (Μεδιολάνων).

313 ad

Ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας.

323 ad

Ίδρυση της Κωνσταντινούπολης.

330 ad

Ο Μ. Θεοδόσιος καταργεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

392 a.d.

Ο χωρισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική.

395 ad

Η διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

476 ad

Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας.

527 a.d.

Η στάση του Νίκα.

532 ad

Τα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας.

537 ad

Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άβαρους και τους Πέρσες.

626 ad

Οι Άραβες επιχειρούν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη.

673 ad

Οι Άραβες πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

717 ad

Οι Φράγκοι νικούν τους Άραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας.

732

Η αναστήλωση των εικόνων.

843

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος αναλαμβάνουν τον εκχριστιανισμό των Σλάβων.

862

Ο Βασίλειος Β΄ νικά τους Βούλγαρους στο Κλειδί της Μακεδονίας.

1014

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι νικούν τους Βυζαντινούς στο Ματζικέρτ.

1071

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

1204

Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο.

1261

Οι Ζηλωτές αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης.

1342

Οι Οθωμανοί κατακτούν τη Μ. Ασία και πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

1389

Οι Μογγόλοι νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη της Άγκυρας.

1402

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη.

1430

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

1453