Israelin historia (in Finnish)

Israelin historia Aabrahamin kutsumsesta Jerusalemin hävitykseen

Kirjat

Ajanjakso, jolloin kirja kirjoitettiin

BC / AD

0 AD

Henkilöt

Aabraham ???

2100 BC - 1750 BC

Jeesus Nasaretilainen

4 BC - 33 AD

Yhtenäinen Israel ja Juuda

Israelin alue valtakunnan hajaantumiseen asti, Juudan alue kahden valtakunnan aikaan

Aabrahamin saama kutsu

1900 BC

Tuomareiden aika

1150 BC - 1025 BC

Juudan kuningaskunta

930 BC - 587 BC

Babylonia valloittaa Juudan 587

587 BC

Risti ja ylösnousemus 33

33 AD

Jerusalemin hävitys 70

70 A.D.

Jerusalemin ja temppelin hävitys

Pohjoinen valtakunta Israel

Pohjoinen valtakunta hajaannuksen jälkeen

Pohjoinen valtakunta Israel

930 BC - 722 BC

Samarialainen sekakansa alueelle ->

722 BC

Assyyria valloittaa Israelin 722

722 BC

Garissimin temppelin hävitys 110

110 BC

Mesopotamia

Assyyria - Babylonia - Heettiläiset - Meedo-Persia

Salmanassar V

727 BC - 722 BC

Sargon II

721 BC - 705 BC

Sanherib

705 BC - 681 BC

Juudan pakkosiirtolaisuus

597 BC - 538 BC

Kyyros II Suuri valloittaa Babylonin 539

539 BC

Serubbaabelin johtama paluumuutto 538

538 BC

Kreikka ja Rooma

Seleukian valtakunta

312 BC - 63 BC

Rooma valloittaa Juudean 63

63 BC

Milanon edikti 313

313

Valtio suhtautuu ystävällisen neutraalisti uskontoihin

http://fi.wikipedia.org/wiki/Milanon_edikti