Israelin historia (in Finnish)

Israelin historia Aabrahamin kutsumsesta Jerusalemin hävitykseen

Kirjat

0 AD

Henkilöt

2100 BC - 1750 BC
4 BC - 33 AD

Yhtenäinen Israel ja Juuda

1900 BC
1150 BC - 1025 BC
930 BC - 587 BC
587 BC
33 AD
70 A.D.

Pohjoinen valtakunta Israel

930 BC - 722 BC
722 BC
722 BC
110 BC

Mesopotamia

727 BC - 722 BC
721 BC - 705 BC
705 BC - 681 BC
597 BC - 538 BC
539 BC
538 BC

Kreikka ja Rooma

312 BC - 63 BC
63 BC
313